تبلیغات
برای شما - ادامه فصل سوم

پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر


سه شنبه 24 خرداد 1390

ادامه فصل سومتوی اتاق پر از برگه های قدیمی به زبان یونانی بود....در برگه ها عکس هایی از بدن انسان و دیگر جانوران دیده میشد....مرسی از کلادیوس پرسید:من رو میبینی؟ کلادیوس گفت:بله...-این برگه ها چه هستند؟-همونطور که قبلا هم گفتم من ایزی رو خیلی دوست دارم و میخوام تا ابد باهاش زندگی کنم...ولی اون یه انسانه و نمیتونه تا ابد زنده باشه...-خب حالا میخوای چیکار کنی؟-من سال های زیادی رو صرف کردم تا مفهوم روح رو بفهمم و همینطور هم وسایل و علم انتقال روح رو میشناسم.من چند روز پیش(البته چند روز قبل از تاریخی که مرسی از طریق روزنه وارد آن شده بود...) وسایل مورد نیازم رو از ژاپن تحویل گرفت و اینجا آوردم...
کلادیوس بیشتر حرف نزد...ولی مرسی رو راهنمایی کرد تا به درون اتاق مخفی اش بیاید...بله...کلادیوس اتاقی داشت که درون آن وسایل انتقال روحش را نگهداری میکرد...این اتاق عجیب تر از اتاق قبلی بود...تعداد زیادی حیوان که به ظاهر مرده بودن توی ظروف شیشه ای روی میز کار کلادیوس قرار داشتن...این اتاق پنجره نداشت...و فقط با نور شمع روشن بود...دور تا دور اتاق پر از شمع هایی بود که تا نیمه سوخته شده بودن...کلادیوس کارتونی را باز کرد و از آن یک تخم مرغ شیشه ای ،یک مبرد(سرد کننده که در آزمایشگاه شیمی بیشتر کاربرد دارد)،و موادی پودر مانند را خارج کرد..آن ها را بر طبق کتابی روی هم سوار کرد.سپس گربه ای را آورد و روی میز گذاشت...بعد رفت و از توی قفسه ای  یک گربه ی دیگر آوردکه حرکت نمیکرد..آه...این گربه نبود...یک عروسک از گربه بود که نیمه از بدنش با پوششی مانند پوست گربه پوشانده شده بود ولی از نمیه ی دیگر میتوانست درون بدن عروسک را دید...بله ...عروسک گربه از چوب و خاک اره به دقت خاصی درست شده بود...مرسی ترسید....کلادیوس مواد پودر مانندی را که ار ژاپن خریده بود با مایعی شفاف مخلوط کرد و با آن دایره ای روی میز کشید و علامت هایی طبق کتابی که دستش بود روی آن کشید...تخم مرغ و مبرد را که به هم متصل کرده بود در مرکز دایره قرار داد...عروسک گربه،گربه ی واقعی و یه لوله را که به درون تخم مرغ شیشه ای متصل میشد به نظم خاصی روی دایره چید و شروع کرد به خواندن ورد هایی به زبان یونانی...مرسی چیزی از وردها(طلسم های نوشته شده در کتاب)نمیفهمید ....یک دفعه...